Informace

Několik kroků k optimální cestě výcvikem

 • na začátku výcviku Vám bude přidělena speciální platforma, kde bude probíhat další modelace praxe
 • výuka bude probíhat živě ve virtuální třídě pomocí profesionálního vzdělávacího programu Zoom
 • potřebujete k tomu jen smartphone, tablet nebo počítač s mikrofonem a kamerou
 • část výcviku bude probíhat v podobě praktických cvičeních, kdy budete pracovat v páru anebo v menších skupinkách v soukromém prostoru v tzv. breakout rooms
 • pro účely účasti na výcviku si, prosím, připravte mailový účet, který budete v průběhu výcviku sdílet s lektorem a dalšími účastníky kurzu a v aplikaci ZOOM
 • vyberte si jméno, které budete ve výcviku používat pro svoji identifikaci
 • najděte si pro svoji účast klidné a optimální prostředí

Účastník výcviku

 • se k naplánovanému meetingu připojuje vždy včas a připravený
 • si pro účely kurzu zvolí jméno, kterým chce, aby byl oslovován
 • se seznámí s postavou SIRI, která ho jako pomocník může výcvikem provázet
 • se řídí pokyny lektora a SIRI
 • je zdvořilý k lektorovi a ostatním účastníkům kurzu
 • je slušně oblečena a před a během výcviku nepožívá alkohol či jiné návykové látky 
 • studuje skripta/prezentaci určenou pro daný výcvik kouče
 • získané znalosti bude potřebovat pro úspěšné složení závěrečného testu a svoji sebeedukaci
 • účastník v rámci samostatné přípravy a modelace praxe pracuje na úkolech zadaných lektorem sám nebo ve skupině
 • případě absence z vážného důvodu, si může účastník nahradit lekci v jiném termínu
 • o náhradní termín sám včas mailem požádá
 • pokud má jakoukoliv stížnost, obrátí se mailem na organizátory výcviku nebo SIRI
 • problém neřeší v čase určeném pro výcvik
 • si sám zajistí potřebný prostor, klid a dostatek času na prezenční studium online, tak aby byl schopen nerušeně se věnovat náročnému výcviku
 • přestávky během lekce využívá především k odpočinku a občerstvení
 • je sám zodpovědný za úspěšné nabití všech informací potřebných pro průběh a zdárný konec výcviku
 • maximálně se snaží integrovat všechny informace, dělá si průběžně poznámky
 • pokud potřebuje pomoc ohledně studia, obrací se na SIRI a podniká všechny kroky k tomu, aby mohl projít kurzem s maximální možnou mírou úspěšnosti
 • se pečlivě připraví na závěrečný test, aby jej úspěšně složil a získal tak Osvědčení MŠMT 
 • uvědomuje si, že svou účastí na výcviku buduje svoji úspěšnou praxi a nese dál dobré jméno společnosti Tamara Polanski, s.r.o.
 • po absolvování výcviku obdrží Certifikát společnosti Tamara Polanski® a v případě úspěšné účasti na celém výcviku Osvědčení MŠMT opravňující k výkonu povolání kouč

Kontakt na SIRI siri@tamarapolanski.cz