Akreditovaný výcvik

Mimořádná příležitost získat 50 000,- Kč na rekvalifikaci

Získejte naše kurzy na základě Výzvy pro rozvoj zaměstnanosti.  Můžete získat dotaci na výcvik od úřadu práce, a to až 50 000,- Kč. Stačí podat osobně žádost na kterémkoliv úřadu práce nebo pomocí jejich nového e-shopu  https://www.uradprace.cz/web/cz/vyhledani-rekvalifikacniho-kurzu#/rekvalifikacni-kurz-detail/13511. E-shop ne vždy funguje. V takovém případě pište na sirivycvikova@gmail.com nebo použijte jakýkoliv kontakt přes náš web.

V případě, kdy zájemce o rekvalifikaci získá dotaci od ÚP, doplácí poměrnou část z ceny rekvalifikačního kurzu, která je uvedena na webu vzdělavatele, aktuální v době podání žádosti dotaci nebo v den objednání.

Rekvalifikační výcvik trénuje a rozvíjí propojení soft sklils a on-line komunikace kouče. Za použití vhodných technik koučování a dalších nástrojů. Je zaměřen na podporu obohacení člověka o pozitivní hodnoty, eliminaci negativních emocí, vyřešení konfliktů na všech úrovních, jak v prostředí rodiny, tak v prostředí pracovním a v dalších, kde se člověk s konflikty ve vztazích může potkat. 

Někdy se člověk točí v kruhu opakujících se nezdarů a naši koučové Tamara Polanski ® jsou vytrénováni k tomu člověka vyvést na novou cestu k úspěchu. Ať už je to k úspěchu při návratu do práce po mateřské dovolené, po přestěhování, k úspěchu při udržení si současné pozice, díky bonusům, které jako kouč ke své práci člověk získá při komunikaci s lidmi, nebo k úspěchu při začleňování se do společnosti, nebo k úspěchu v sociálních, pedagogických, administrativních a pomáhajících profesích, nebo k úspěchu porozumění napříč mezi generacemi.

On-line koučink je velmi často požadovanou formu komunikace klientů, kteří nemohou přijít na setkání vzhledem k různé situaci a akutně potřebují mentální podporu a pomoc. Výcvik kloučku je vhodný i pro starší generace definitivně jim pomůže k porozumění s generací mileniálů X, Y, Z nejen v rodině, ale především v pracovním prostředí.

Výcvik Vztahový kouč 

Ceník

  • plně akreditovaný kurz MŠMT – 12814/2021-4
  • získáte Osvědčení MŠMT, které vás opravňuje k výkonu povolání kouč
  • získáte Certifikát Tamara Polanski®, což je ochranná známka na práci se vztahy
  • rekvalifikace
  • kombinovaná forma studia
  • moderní zážitkový výcvik rychlých a účinných intervencí

Vztahové koučování nás naučí chápat smrt jako pojem. Dívejme se na to tak, že ve stejnou dobu, když něco končí, se ale také rodí další nové vztahy, které nás, navzdory ztrátám, mohou povýšit. Někdy je taková smrt nezbytně nutná. Větší radostí je ale nepochybně změna, která současné vztahy uzdravuje, a k tomu jako bonus, nové vztahy přináší. 

Pozice, kde se konflikt řeší, jsou vztahy.

Získejte s námi vztahovým koučováním přesně  v tuto chvíli nové znalosti, jak to uskutečnit bez zpoždění. Současně také platí  nedávat vůz před koně, nebo netlačit tlusté do tenkých.

Výcvikem vztahového koučování se učíme především porozumět metaforám, kognitivní lingvistice a řeči našeho podvědomí. 

Hodnoty člověka jsou jeho největší bohatství, za které nemusí nic platit, ale musí si je odpracovat. Každý vztah je potřeba neustále kultivovat a pečovat o něj. Vztahový koučink nás vede ke změně vztahů tak, aby se nám líbily, logicky, ekologicky, pozitivně, zdravě, na všech úrovních, na všech vrstvách, ve všech životech, v každém smyslu a významu jednotlivého slova.

Vztahový kouč lehce zviditelní ukrytá tajemství vztahů. Bez pláče, bez strachu, a můžeme si být jisti, že velmi lehce a snadno a přesně zviditelní ukrytá tajemství vztahů, aniž by je klienti museli nahlas vyslovit před ostatními. Musíme sáhnout hluboko do podvědomí, abychom rozbili letité problémy. Trénujeme na to speciální techniky. Změníme to, v čem se klienti necítí šťastní. 

Naše nevědomí je to, co působí. Když si představíme ledovec, vědomí je pouze jeho špička, která je vidět nad hladinou. Ten zbytek, který nevidíme, víme že tam je,  ale nevíme jaký je. Opravíme naše navigace vztahů.

Celková cena za fenomenální rekvalifikační výcvik Vztahového kouče akreditovaný MŠMT činí 62 400,- Kč. Cena je uvedena bez DPH.

Výcvik používá moderní techniky, které se vyhnou zbytečně traumatizující analýze předchozího života účastníka, a přesto mají hluboký terapeutický účinek.

Výcvik se skládá z pěti intenzivních dnů a mnoha dalších interakcí a trénování technik. V mezidobích mezi soustředěními je výcvik doplněn zadáními pro praktickou práci účastníků s lidmi v jejich okolí a dalšími účastníky výcviku. Z těchto projektů účastníci zpracovávají písemné zápisy, kasuistiky a ve vybraných případech i videozáznamy. Součástí je bohatý studijní materiál a podpora během celého výcviku. Dále máte podklady pro samostudium teorie 40 hodin a rovněž seznam literatury k prostudování. Rekvalifikační výcvik je zakončen závěrečnou zkouškou.

Intenzivní modelování praxe a výklad teorie 

1. denZačátek
Beginning

Snažíme se vytvořit to nejlepší z toho náhradního, které vzniklo z něčeho nedosažitelného. Koneckonců, jako výsledek je to to nejlepší,  co můžeme udělat.  Vytěžíme největší poklady z vlastních zkušeností, to znamená, že  v nás bude přítomná radost. Vytvarujte s námi podobně svoji budoucnost.

2. denVztahy
Relation ship

Myslíme, to znamená, že při jakékoliv události také cítíme a vnímáme. To všechno je živé a můžeme to výrazně  změnit. Naše vztahy jsou vytvořené z křehkých hodnot a to znamená, že o ně musíme rozhodně pečovat. Naučte se s námi již brzy přeformulovat konfliktní  vztahy. Dejme se, tím pádem, do pohody.

3. denOdolnost
Resilience

 Vždy,  když nějaký vztah skončí, je to škoda. Dívejme se na to tak, že ve stejnou dobu se rodí další nové vztahy, které nás navzdory ztrátám mohou povýšit. Radost je nepochybně změna, kterou nové vztahy přináší. Získejte s námi v tuto chvíli nové  znalosti.

4. denNový koncept
New concept

Ve vztazích můžeme vidět potlačení vitality. Lidé přichází a říkají věci. Reagují  na náš koncept vztahu. Zaprvé odkryjeme zdraví, abychom mohli být tím, kým chceme. A na dalším místě  vytvoříme koncept vztahu budoucnosti, který je odlišný od toho, který se nám až do současnosti opakoval. Ve srovnání s ním je nový koncept ekologický a zdravý. Ať se všechno točí kolem nás.

5. denPokročilý kouč
Advanced coach

Prolínají se účinky osvojených metod. Problém už není černobílý a výsledek není vzdálený. Jako koučové jsme schopni přijmout zodpovědnost. Dobrý a jasný jazyk při práci přináší velkolepý účinek. Tak můžeme nechat věci plynout. Ke každému cíli máme nepochybně svůj vztah. Pojďte s námi, pro tento účel, takové cíle  tvořit.

Máte možnost absolvovat jen jeden nebo několik z pěti dnů intenzivní modelace praxe samostatně dle vlastního výběru a libovolně ve Vámi zvoleném termínu. V tom případě vám budou určité bonusy přiděleny automaticky.

Další praxe v ceně výcviku

Prezenční forma studia zahrnuje také práci s celodenními pracovními sešity 

Pracovní sešity určené pro intenzivní modelování praxe 

Pracovní sešity slouží k praxi během 10 dnů výcviku. Praxe probíhá všemi natrénovanými technikami a způsoby, které si osvojíte během prvních 4 dnů výcviku v rámci skupiny s figuranty – klienty v terénu. 

1. Pracant
iWorking

Hodnoty člověka jsou jeho největší bohatství, za které nemusí nic platit, ale musí si je odpracovat. Každý vztah je potřeba neustále kultivovat a pečovat o něj. Vztahový koučink vás vede ke změně vztahů tak, aby se vám líbily.

2. Optimalizace myšlení
Change your mind

Vztahový kouč, vzhledem k tomu s čím jsme nespokojení ve vztahu, s námi vytvoří ekologický cíl. Uvědomíme si, co ve skutečnosti můžeme, co je po té možné, a co umíme vytvořit za dechberoucí situace. V našem výcviku vztahového kouče je to všechno možné.

3. Jednoduchost je krása
Help for dummies

Vytvoříme si magnetickou budoucnost. Začneme tam, kde nás něco trápí a dojdeme tam, že svět je takový,  jaký ho chceme mít. Život se výrazně zlepší v porovnání s původní negativní emocí. Cítíme se svobodní a máme křídla. Naše vztahové kouče učíme, jak nás k tomu dovést. Připojte se k nám.

4. Koučování přes mailing
Coach mailing

Vztahový kouč lehce zviditelní ukrytá tajemství vztahů. Musíme sáhnout hluboko do našeho podvědomí, abychom rozbili letité problémy. Změníme to, v čem nejsme šťastní. Naše nevědomí je to, co působí. Opravíme naše navigace vztahů.

5. Mistrovství
Master coach

Vztahový kouč po našem výcviku umí odstranit kámen dříve, než přes něj někdo spadne. Je připravený pro zpracování rozumových námitek a umí pracovat s pocity a emocemi. Zjistíme v kruhu otázek, který směr je pro nás ten správný, a co se k němu hodí. Pracujeme s fenomény a věříme v jejich zkušenost. Přivítejte možnost se stát Master koučem.

Výcvik spočinutí 

Pracovní sešity Výcviku spočinutí slouží k praxi během 10 dnů výcviku. Praxe probíhá všemi natrénovanými technikami a způsoby, které si osvojíte během prvních 4 dnů výcviku v rámci skupiny s figuranty – klienty v terénu. 

1.Čas na uklidnění
Antistress-time
2. Okamžiky v mojí hlavě
My head in this moment
3. Pracovní listy klienta

Objednat

Hypertextualita

Hypertextualita v podstatě simuluje to, co se běžně odehrává v lidském mozku při řešení nějakého problému: logické spojování a asociace odvíjející se od základního tématu. Každá práce s elektronickým dokumentem (čtení) tak zákonitě vzniká ojedinělý dokument. Jedna elektronická publikace má tedy teoreticky tolik podob, forem, kolik má čtenářů. 

Hyperkognitivita 

Výcvik probíhá současně na několika úrovních v našem mozku, v různých jeho částech, a hlavně v podvědomí. V mozku se tvoří nové neuronové sítě a spoje. Při řešení jednoho problému probíhá v našem mozku mnoho dalších procesů. Tím okamžitě vznikají nové výsledky, které používáme jako logicky ekologicky pozitivně zdravé zdroje pro další tvořivé procesy, kterým říkáme myšlení. Vše si ukládáme do podvědomí jako zkušenost. Náš mozek je podle potřeby následně používá. Jedno koučovací sezení  má tak tolik forem a výsledků, kolik má koučů a klientů.

Další výcviky kouče Tamara Polanski®

Psychodynamický kouč

Psychosociální kouč

Domů